Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Host_DC
120
104151146
2
Host_Bar2
120
101453419
3
Host_Bar
120
101138284
4
Host_Win4
120
99975432
5
Host_Win3
120
99411783
6
Host_Win2
120
98244342
7
Host_Win1
120
97585954
8
Host_Buff
120
85329431
9
sadasfas
120
70528422
10
iNoob
120
68546824
11
bb1111111
120
60428254
12
tk3
120
60380111
13
Cupid3
120
59662258
14
Cupid2
120
59557708
15
PM1
120
59076708
16
Cupid4
120
59009305
17
PM2
120
58974826
18
PM3
120
58862986
19
PM6
120
58786463
20
PM5
120
58783485