Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Host_DC
120
104151146
2
Host_Bar2
120
101453419
3
Host_Bar
120
101138284
4
Host_Win4
120
99975432
5
Host_Win3
120
99412086
6
Host_Win2
120
98244342
7
Host_Win1
120
97585954
8
Admin 0946191717 ai can gi alo
120
93903217
9
Host_Buff
120
85329431
10
YoYo
120
79866101
11
iSpecial
120
76434400
12
LionKing
120
71585449
13
sadasfas
120
70528422
14
iNoob
120
68546824
15
KimOanh
120
68332054
16
GoogleChrome
120
68002292
17
LongSatThu
120
63579532
18
LOKI
120
63292825
19
Dark__HeRo
120
62872051
20
bb1111111
120
60428254