Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
pk_nga0
120
929,541,579 gold
2
Admin 0946191717 ai can gi alo
120
539,070,948 gold
3
Imm_Host
120
351,422,810 gold
4
_OngBut_
81
296,013,251 gold
5
Whis
120
294,552,559 gold
6
Gosu
120
289,881,179 gold
7
GoogleChrome
120
167,523,449 gold
8
fa
120
164,641,717 gold
9
TuLe
120
153,470,850 gold
10
MYM
120
153,328,538 gold